Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/29/2020 4:59:34 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C6. Phản ứng oxi hóa khử
Bài 4. Cặp oxi hóa khử của kim loại
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

Bài 4: CẶP OXI  HÓA KHỬ CỦA KIM LOẠI

Nội dung:

-       Cặp oxi hóa khử, dãy điện hóa của kim loại.

-       Kí hiệu cặp oxi hoá khử 

-       Chiều của phản ứng oxi hóa khử.

*** Vận dụng chiều của phản ứng oxi hóa khử để biết những kim loại nào khử được cation của các kim loại khác.

*** Thứ tự ưu tiên của các phản ứng oxi hóa khử.

*** Dãy gồm các cặp oxi hoá khử được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá của cation kim loại tăng dần và tính khử của kim loại giảm dần, được gọi là dãy hoạt động hoá học của kim loại hay dãy điện hoá học của kim loại. 


Bài 4: KIM LOẠI KHỬ H +1 CỦA H2O

Khử H+1 của H2O trong dung dịch OH-Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.