Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình AV Ngữ Pháp
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 7/18/2019 10:20:09 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh văn Ôn tập ngữ pháp
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 11. Động từ tình thái
Bài 2. Các dùng "May, Could, Can, Should/ Ought to, Have to, Must"
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van 12
Đánh giá bài giảng:

CHƯƠNG 11. ĐỘNG TỪ TÍNH THÁI

Bài 2: Cách Dùng  MAY, COULD, CAN, SHOULD/OUGHT TO, HAVE TO, MUST

Giáo viên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến

Nội dung bài học:

1. Polite questions: may I, could I, can I (Câu hỏi lịch sự với “ may I, could I, can I”)

2. Polite questions: would you, could you, will you, can you ( Câu hỏi lịch sự với  would you, could you, will you, can you)

3. Expressing advice: should and ought to ( Diễn tả lời khuyên với “should, ought to”)

4. Expressing necessity: have to, must (Diễn tả sự cần thiết với “ have to, must”)

5. Practice & Exercises

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.