Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/19/2019 11:29:22 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C4. Phương pháp tương đương
Bài 3. Các thuật toán áp dụng vào PPTĐ
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

Bài 3: Các thuật toán áp dụng vào phương pháp tương đương

Nội dung:

- Không được xem thường các thuật toán khá đơn giản mà anh Hai Lúa cũng có thể hiểu.

- Công bố 6 chú ý về toán học rất đơn giản áp dụng vào phương pháp tương đương:

1. Các giá trị trung bình.

2. Giá trị nhỏ nhất <  giá trị trung bình <  giá trị lớn nhất

3. Trung bình của 2 số nguyên liên tiếp

4. Hai số có giá trị trung bình là trung bình cộng khi và chỉ khi 2 số đó có hệ số bằng nhau.

5. Trung bình của hằng số chính là hằng số đó.

6. Khi hỗn hợp ban đầu gồm ba chất A, B, R ta có thể thay hai chất A, B bằng một chất tương đương 

- Bài tập áp dụng.

*** Biết vận dụng thật nhuần nhuyễn các chú ý về toán vì đó là những công cụ sắc sảo, đơn giản nhưng rất chính xác để ta giải được bài toán chất tương đương một cách nhẹ nhàng nhanh gọn.


Bài 3: Các thuật toán áp dụng vào phương pháp tương đương

I. CÁC THUẬT TOÁN CẦN THIẾT ÁP DỤNG VÀO PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG ĐƯƠNG
Các chú ý về Toán sau đây tuy rất tầm thường và đơn giản, trình độ lớp 6, lớp 7 cũng nắm được. Nhưng nếu ta không chú ý sẽ không áp dụng được và sẽ có những phát biểu rất thiếu chính xác về phương pháp, Ví dụ có độc giả đã cho rằng phương pháp tương đương chỉ áp dụng được cho các chất đồng đẳng liên tiếp  hay chỉ áp dụng cho cacbon trung bình, phân tử lượng trung bình, và buộc ta phải chấp nhận định nghĩa C trung bình, M trung bình và áp dụng  các định nghĩa đó “một cách máy móc” thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn.

1. Các giá trị trung bình như là trung bình có hệ số giống như cách tính điểm trung bình môn của học kỳ mà hệ số chính là số mol của mỗi chất có trong n mol hỗn hợp. Còn a1, a2, a3 là số mol của mỗi chất có trong 1 mol hỗn hợp hay thnh phần phần 1 của hỗn hợp

2. Giá trị nhỏ nhất <  giá trị trung bình <  giá trị lớn nhất

Ví dụ 1: Điểm trung bình luôn luôn lớn hơn điểm nhỏ nhất và nhỏ hơn điểm lớn nhất.

Ví dụ 2: Giả sử có 3 số nguyên dương có giá trị trung bình là 1,4 thì ít nhất phải có một số nguyên bằng 1.
Ví dụ 3: Cho 2 số nguyên dương có giá trị trung bình là 3,7 thì phải có một số nguyên là 1 hoặc 2, hoặc 3, số nguyên còn lại có giá trị từ 4 trở lên.

Ba ví dụ trên rõ ràng là quá tầm thường và đơn giản nhưng bạn đọc sẽ thấy rất lợi hại trong khi áp dụng phương pháp tương đương.

3. Trung bình của 2 số nguyên liên tiếp chắc chắn là một số không nguyên và ở trong khoảng 2 số nguyên liên tiếp đó (không bắt buộc ở chính giữa). Ngược lại với mọi số dương không nguyên cho trước luôn luôn tồn tại 2 số nguyên liên tiếp nhận số không nguyên đó làm giá trị trung bình mà tỉ lệ số mol hoàn toàn xác định được.

Ví dụ: Cho 2 anken đồng đẳng liên tiếp có công thức phân tử tương đương là, và giả sử ta đã tính được  ͞n = 3,2 thì 2 anken đó là C3H6 và C4H8. Gọi a1 là số mol C3H6 có trong 1 mol hỗn hợp thì (1 - a1) là số mol C4H8 có trong 1 mol hỗn hợp. Ta có: ͞n  =  a1.3  +  (1 - a1)4 = 3,2 =  0,8 mol C3H6 và 0,2 mol C4H8. Từ đó ta suy ra % theo mol và % theo khối lượng của 2 anken.

4. Hai số có giá trị trung bình là trung bình cộng khi và chỉ khi 2 số đó có hệ số bằng nhau.

       Nghĩa là: 

Ví dụ: Hai rượu no đơn chức đồng đẳng liên tiếp có ͞n = 2,5 thì đó là rượu C2H6O và C3H8O, số mol 2 rượu bằng nhau (hệ số bằng nhau) vì 2,5 là trung bình cộng của 2 và 3.

5. Trung bình của hằng số chính là hằng số đó.

Suy ra nếu trung bình của 2 số bằng một trong hai số thì 2 số đó bằng nhau và bằng giá trị trung bình, với mọi hệ số.

Nếu  thì n = m với mọi x, y không đồng thời = 0    

Ví dụ: Cho 2 hợp chất CxHyO2  và Cx’Hy’Oz’ và ta tính được số nguyên tử oxy trung bình là ͞z  = 2 thì z’ = 2, với mọi tỉ lệ mol.    

6. Khi hỗn hợp ban đầu gồm ba chất A, B, R ta có thể thay hai chất A, B bằng một chất tương đương  thì hỗn hợp ban đầu coi như gồm hai chất là  và R (tương tự như ghép điện trở).


Bài tập 1

Bài 1. Chia 22 gam hỗn hợp hai rượu no đơn chức đồng đẳng liên tiếp thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1 bị đốt cháy hoàn toàn tạo ra V lít khí CO2 (đktc) và m gam H2O.
- Phần 2 tác dụng hết với  natri thu được 3,36 lít H2 (đktc).
Tính V và m. Xác định CTPT của hai rượu và tính phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.