Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 3:56:21 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề các dạng toán khó(Thuộc C.5)
Bài 11. Bài toán ngược các dạng toán khó
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

Bài 11: BÀI TOÁN NGƯỢC

Bài toán ngược của các dạng toán trên: 

- Giải bài toán ngược, nghĩa là nếu lập thí nghiệm để tìm được số mol kết tủa Zn(OH)2 hay Al(OH)3 thì ta có thể xác định được no như số mol  Zn2+, ZnO22-, Al3+ và AlO2-, khi biết hàm số y (kết tủa) và biến số x (số mol OH- hay số mol H+).

- Vậy muốn xác định được no thì ít nhất phải có một giá trị của y (số mol kết tủa) thuộc về hàm giảm như: với  2no    x  ≤ 4no 

 y =   -x   +   4no  với  3no    x    4no

 với   no  ≤ x    4no

Ta thấy ngay các hàm giảm đều chứa no nên ta mới tính được no.


Bài 11: BÀI TOÁN NGƯỢC

Bài toán ngược của các dạng toán trên:
Nhiều người cho rằng phương pháp như trên không thể áp dụng để giải bài toán ngược. Nghĩa là nếu lập thí nghiệm để tìm được số mol kết tủa Zn(OH)2 hay Al(OH)3 thì phương pháp trên không thể xác định được no như số mol  Zn2+, ZnO22-, Al3+ và AlO2-.
Chúng tôi xin trả lời chung như sau:
- Nếu cả hai gía trị của của số mol kết tủa đều thuộc hàm tăng như:
       thì ta không xác định được no ngoại trừ trường hợp x = 2no trong đó y là số mol kết tủa Zn(OH)2 đã cho trước.
      với y là số mol Al(OH)3 đã cho trước ta cũng  không xác định được no ngoại trừ trường hợp x = nOH-  =  3no
Vì các hàm tăng đều không chứa no nên ta không thể tính no.
Vậy muốn xác định được no thì ít nhất phải có một giá trị của y (số mol kết tủa) thuộc về hàm giảm như:

 với  2no    x  ≤ 4no
 
y =  -x   +   4no  với  3no    x    4no

  với   no  ≤ x    4no
Ta thấy ngay các hàm giảm đều chứa no nên ta mới tính được no.


Bài tập 1

Bài tập 1. Trong một cốc đựng 200 ml dung dịch ZnCl2, rót vào cốc 100 ml dung dịch NaOH 2M ta thu được 9,9 gam kết tủa. Nếu rót thêm vào cốc 150 ml dung dịch NaOH 2M nữa thì ta thu được 14,85 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch ZnCl2 là:
     A. 2M.                     B. 1,5M.              C. 1M.                 D. 0,5M.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Bài tập 2. Trong một cốc đựng V ml dung dịch Al2 (SO4)3 0,5M. Rót vào cốc 300 ml dung dịch NaOH 1M thì thấy có 7,8 gam kết tủa trắng keo. Rót thêm vào cốc 450 ml dung dịch NaOH 1M nữa thì thấy có 3,9 gam kết tủa. Giá trị của V là:
     A. 150 ml.               B. 200 ml.                C. 100 ml.                 D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Bài tập 3. Rót từ từ dung dịch HCl  2M vào cốc đựng V ml dung dịch NaZnO2 2M. Khi rót đến 250 ml dung dịch HCl thì thấy có 14,85 gam kết tủa, khi rót đến 350 ml dung dịch HCl thì chỉ còn 4,95 gam kết tủa, giá trị của V là
      A. 100ml.                 B. 50 ml.                 C. 150 ml.                 D. 200 ml.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Bài tập 4. Rót từ từ dung dịch HNO3 2M vào một cốc lớn chứa sẵn  100 ml dung dịch NaAlO2 a (M). Ta nhận thấy rằng khi rót tới 50 ml dung dịch HNO3 thì thấy có 7,8 gam kết tủa, nhưng khi rót thêm 100 ml dung dịch HNO3 nữa thì thu được 15,6 gam kết tủa.
1. Giá trị của a là
     A. 05M.                   B. 2,25 M.                   C. 1,5M.                  D. 2M.
2. Khối lượng kết tủa lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn biến thiên  thể tích dung dịch HNO3 trên là
     A. 15,6 và 7,8.        B. 17,55 và 7,8 gam.              C. 17,55 và 15,6 gam.           D. 15,6 và 3,9 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Trong một cốc đựng 200 ml dung dịch NaOH 1M và KAlO2 a (M). Rót từ từ dung dịch HCl 2 M vào cốc. Gọi V là thể tích dung dịch HCl rót vào cốc, hãy trả lời các câu hỏi 5, 6 sau:
Câu 5
. Giá trị của V để chưa thấy thấy kết tủa xuất hiện là:
     A. V  = 100ml.          B. V ≤ 100ml.                C. V = 200 ml.             D. V ≤ 50 ml.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Khi rót vào cốc 0,4 lít dung dịch HCl thì thu được 15,6 gam kết tủa, nhưng khi rót vào cốc 0,55 lít dung dịch HCl thì thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị của a là
      A.1,5 M.                    B. 1M.                     C. 2M.                  D. 0,5M.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: