Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/28/2020 11:51:32 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C2. ĐL bảo toàn NT và khối lượng
Bài 3. Bài toán cởi áo oxy của oxit kim loại
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

 BÀI 3: BÀI TOÁN “CỞI ÁO” OXI CỦA OXIT KIM LOẠI

Nội dung:

- Phát biều được hai định lí về khí CO và khí H2 khử oxi của các oxit kim loại sắt và đồng.

- Trong phương pháp nhiệt luyện để sản xuất Fe và Cu ta thương dùng các chất khử thích hợp và rẻ tiền như  C, CO, H2 để khử các cation Mn+ ở dạng oxit. Tất cả phản ứng oxi hoá khử này đều phải thực hiện ở nhiệt độ cao nên gọi là nhiệt luyện.

- Một số bài tập áp dụng.

***Sử dụng thành thạo hai định lí trên giúp chúng ta giải nhanh các bài tập khử oxi của oxit sắt và oxit đồng:

** 1 mol CO hay H2 khử được 1 và chỉ 1 mol O ra khỏi các oxit kim loại sắt hay đồng.

**1 mol CO biến mất thì có 1 mol CO2 xuất hiện để thế chỗ do đó các phản ứng dùng khí CO để khử oxi của oxit kim loại không làm thay đổi tổng số mol khí hay tổng thể tích khí.


 

BÀI 3:  BÀI TOÁN “CỞI ÁO” OXI CỦA OXIT KIM LOẠI

Trong phương pháp nhiệt luyện để sản xuất Fe và Cu ta thương dùng các chất khử thích hợp và rẻ tiền như  C, CO, H2 để khử các cation Mn+ ở dạng oxit. Tất cả phản ứng oxi hoá khử này đều phải thực hiện ở nhiệt độ cao nên gọi là nhiệt luyện.

 Thí dụ: Để sản xuất Fe ở dạng gang ta có thể dùng C , CO hay H2 để khử cation Fe3+, Fe2+ trong quặng hematit (Fe2O3) hay manhêtít (Fe3O4) trong lò cao theo nguyên tắc ngược dòng và hạ bậc số oxi hoá. Ta cũng có thể  dùng CO để khử CuO.
     3Fe2O3    +   CO    2Fe3O4   +  CO2 (1)

      Fe3O4     +  CO      3FeO     +  CO2 (2)

      FeO        +  CO       Fe  +   CO2      (3)
CO cũng khử oxi của CuO: 
      CuO     +  CO       Cu  + CO2               (4)

Hay có thể dùng H2 để khử :

      3Fe2O3  +   H2        2Fe3O4  +  H2O  (5)
      Fe3O4    +   H2        3FeO      +  H2O (6)

      FeO      +   H2        FeO      +    H2O  (7)

      CuO     +   H2         Cu         +   H2O  (8)

Chú ý quan trọng :

Qua các phương trình từ (1)… đến  (8) ta nhận xét và có thể phát biểu hai định lí sau:

a.  1 mol CO hay H2 khử được 1 và chỉ 1 mol O ra khỏi các oxit kim loại sắt hay CuO.

b.  Qua các phương trình (1), (2), (3)và (4) ta cũng thấy ngay 1 mol CO biến mất thì có 1 mol

CO2 xuất hiện để thế chỗ do đó các phản ứng dùng khí CO để khử oxi của oxit kim loại

không làm thay đổi tổng số mol khí hay tổng thể tích khí.Bài tập 1

Bài tâp áp dụng 1. Ta hãy trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm sau:

Thổi V lít khí CO (đktc) qua một ống sứ đựng 12,5 gam hỗn hợp các oxit CuO và Fe2O3 nung nóng. Hỗn hợp khí X ra khỏi ống sứ có tỉ khối so với hydro bằng 18 và được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư ta thu được 2 gam kết tủa trắng thì
1. giá trị của V là:
      A. 4,48 lít.               B. 8,96 lít.            C. 0,896 lít.             D. 1,12 lít.
2. khối lượng m của chất rắn còn lại trong ống sứ sau phản ứng là:

     A. 12,08 gam.        B. 11,5 gam.          C. 1,15 gam.          D. Một kết quả khác

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Bài tập áp dụng 2. Cho hỗn hợp khí X gồm CO và H2 đi chậm qua ống sứ nung nóng đựng m gam hỗn hợp Y gồm các oxit kim loại CuO và FexOy dư. Sau phản ứng khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là 18,2 gam. Luồng khí và hợi thoát khỏi ống sứ được sục vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư ta thu được 3 gam kết tủa trắng và khối lượng bình nước vôi tăng 1,86 gam. 
Hãy trả lời nhanh các câu hỏi 1, 2 và 3 sau:
1.  % theo thể tích của hai khí CO và H2 trong X theo thứ tự là:
    A. 50% và 50%.             B . 93,33% và 9,67%.          
  
C. 90% và 10%.              D. Một kết quả khác.
2. % theo khối lượng của hai khí CO trong và H2 trong X là:
  A. 50% và 50%.              B. 90% và 10%.                  
 
C. 66,67% và 33,33%      D. Một kết quả khác.
3. Giá trị của m là:

  A. 18,68 gam.                  B 18,8 gam.               C. 17,72 gam.              D. 20,06 gam

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: