Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chuyên Đề Toán THPT
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/13/2019 6:51:02 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chuyên đề Toán Trung Học Phổ Thông
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Bài tập về xét dấu tam thức bậc hai
Bài tập về xét dấu tam thức bậc hai (phần 3)
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de toan
Đánh giá bài giảng:

BÀI TẬP VỀ DẤU TAM THỨC BẬC HAI

Giới thiệu: Bài giảng này bao gồm các bài tập về áp dụng tam thức bậc hai để giải các bài tập bất phương trình bậc hai, định giá trị m để phương trình có nghiệm, giải và biện luận bất phương trình…..Đây là những dạng toán quan trọng đều có trong ôn thi và đề thi học kỳ.

Bài toán 2: Cho f(x) = (m + 1)x2 – 2mx + 4(m + 1)

a. Định m sao cho f(x) > 0 "x

b. Định m sao cho f(x) ³ 0 "x

c. Định m sao cho f(x) < 0 "x.

.

Bài toán 4: Giải và biện luận bất phương trình sau: (m + 1)x2 – 2mx + 4(m + 1) > 0.

Bài toán 5: Định m để bất phương trình sau có nghiệm: ( m+ 1)x2 – 2mx + 4(m + 1) > 0 ( m > -2)

Bài toán 6: Tùy theo m so sánh số 1 với 2 nghiệm của phương trình:

(m+ 1)x2 – 2mx + 4(m+1) = 0

Bài toán 7: Định m để phương trình: (2m + 1)x2 – 2(3m + 1) x – 3m – 4 = 0 có 1 và chỉ 1 nghiệm Î(-1; 4)

Bài toán 8: Cho phương trình: (m + 1)x2 – 2mx + 4(m +1) = 0. Định m để

a. Phương trình có cả hai nghiệm thuộc [-1; 1]

b. Phương trình chỉ có nghiệm lớn thuộc khoảng (-1; 1).

Bài 9. Cho phương trình (m +1)x2 – 2mx + 4(m +1) = 0. Định m để phương trình có nghiệm thuộc đoạn [-1; 1].

Áp dụng 1. Định m để phương trình sau có nghiệm: (m +1)sinx2 – 2msinx + 4(m +1) = 0.

Áp dụng 2: Định m để phương trình sau có nghiệm: (m +1)log22x – 2mlog2x + 4(m +1) = 0.

Bài toán 10: Định j để phương trình sau có nghiệm Î[-1; 1]: 4x2 – 4xsinj + 4sin2j - 3 = 0.

Bài toán 11: Định m để phương trình: mt2 – 2t – m = 0 có nghiệm Î [-Ö2; Ö2].

Bài toán 12: Cho bất phương trình: (m + 1)x2 + 3mx + m

a. Định m để bất phương trình có nghiệm x,  x > 1

b. Định m để bất phương trình có nghiệm đúng "x > 1

c. Định m để bất phương trình có nghiệm Î [-1; 1].

d. Định m để bất phương trình có nghiệm đúng "xÎ[-1; 1].

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.