Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/7/2020 10:51:24 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C 5. Phản ứng không oxi hóa khử
Bài 6. Bài tập về nồng độ pH.
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

Bài 6: BÀI TẬP VỀ NỒNG ĐỘ pH

*** Các bài tập được giải bằng nhiều cách để học sinh so sánh và chọn ra cách giải phù hợp nhất.

Bài tập 1

Bài 1. Trộn V lít dung dịch HCl có pH = 5 với V’ lít dung dịch NaOH có pH = 9 ta thu được dung dịch A có pH = 8. Tìm quan hệ giữa V và V’.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2 Bài 2.  pH của dung dịch chứa 1,46 gam HCl trong 400 ml là:
                 A. 2.                B.  1.            C.  5.                  D. 3. 

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3
Bài 3. pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100 ml dung dịch HCl 1,000M với  400 ml dung dịch NaOH 0,375M là :
         
A. 5.                   B. 6.                    C. 13.                     D. 8.       

 

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4
Bài 4 Tính pH của dung dịch pyridine C5H5N 0,010M biết hằng số Kb của pyridin  = 1,7 × 10-9.
           A. 8,62.                  B. 8.                  C.  9,62.                      D. 10,64.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5
Bài 5. Một dung dịch có [OH-] = 2,5 × 10-10M thì môi trường của dung dịch là:
      A. Axit.                   B. Kiềm.              C. Trung tính.                   D. Không xác định được.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6 Bài 6. Dung dịch X có [OH-]  = 2 × 10-11M thì pH của dung dịch là:
         A. 4,3.                  B. 2.                 C. 3,3.                 D. Tất cả đều sai.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Bài 7. Trộn lẫn 200 ml dung dịch NaOH 0,01M với 300 ml dung dịch HCl 0,03 M được 500ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A. 2,33.               B. 1,854.                 C. 1,5.              D. 1,875.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8
Bài 8. Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là:
    
A. 1,2.                            B. 1,0.                               C. 12,8.                          D. 13,0.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.