Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:34:21 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề các dạng toán khó(Thuộc C.5)
Bài 8. Bài tập tự luận dạng 3
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:
Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm.
Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.
Bài tập 1

Bài 1. Tính nồng độ mol/ lít của các chất trong dung dịch sau phản ứng khi ta cho:

a. 200 ml dung dịch NaOH 2M tác dụng với 300ml dung dịch ZnSO4 0,1M.

b. 4 lít dung dịch Ba(OH)2 0,02M tác dụng với 1 lít dung dịch ZnCl2 0,05M.

c.100 ml dung dịch KOH 2M tác dụng với 400 ml dung dịch ZnSO4 0,2M.
d. 500 ml dung dịch NaOH 3M tác dụng với 300 ml dung dịch ZnSO4 1M.
e. 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,02M tác dụng với 500 ml dung dịch ZnSO4 0,05M.
Cho thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Bài 2. Cho V ml dung dịch NaOH 2M tác dụng với 400 ml dung dịch ZnSO40,5M ta thu được một kết tủa A. Đem nung A đến khối lượng không đổi thì được 12,15 gam chất rắn. Hãy tính V.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Bài 3. Cho V ml dung dịch ZnCl2 2M tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 3M ta thu được một kết tủa A. Đem nung A đến khối lượng không đổi thì thu được 16,2 gam chất rắn.

a. Hãy tính V.

b.Tính thể tích dung dịch KOH 3M nói trên phải rót vào dung dịch ZnCl2 để thu được lượng kết tủa lớn nhất.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Bài 4. Cho 500 ml dung dịch NaOH 2,5M tác dụng với 300 ml dung dịch ZnSO40,8M .

a.Tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng (dung dịch A)

b. Rót tiếp vào dung dịch A 400 ml dung dịch HCl 2M. Tính khối lượng kết tủa sau phản ứng .


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Bài 5. Cho 400 ml dung dịch A gồm NaOH 2M và KOH 1M tác dụng với V1 ml dung dịch ZnSO4 2M ta thu được 19,8 gam kết tủa và dung dịch B. Lọc tách kết tủa, cho dung dịch B tác dụng với V2 ml dung dịch HCl 2,5M lại thu thêm 14,85 gam kết tủa nữa. Hãy tính V1 và V2 và nồng độ mol/ lít của các ion trong dung dịch sau cùng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.