Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 4:22:54 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề các dạng toán khó(Thuộc C.5)
Bài 4. Bài tập tự luận dạng 2
Số phần: 8 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:
Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm.
Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.
Bài tập 1

Bài 1. Sục 5,6 lít khí CO2(đktc) vào 200 ml dung dịch KOH 2M.
a. Tính số mol các chất sau phản ứng.
b. Thể tích dung dịch KOH trên có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu lít khí SO2(đktc).


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Bài 2. Sục 4,48 lít khí CO2 ( đktc) vào 5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,03M. Tính khối lượng kết tủa (nếu có). Tính thể tích dung dịch Ca(OH)2 0,03M tối thiểu để hấp thụ hết lượng khí CO2 nói trên.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3 Bài 3. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M ta thu được một kết tủa trắng nặng 5 gam. Hãy tính V.
Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4 Bài 4. Sục V lít khí SO2 vào 4 lít dung dịch Ba(OH)2 0,01M ta thu được 6,51 gam kết tủa. Hãy tính V (ở đktc).
Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Bài 5. Sục V lít khí CO2 vào 200 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, ta cô cạn dung dịch và thu được 24,3 gam muối. Hãy tính V.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Bài 6. Cho 4,48 lít khí CO2 (đktc) sục vào 5 lít dung dịch Ca(OH)2 ta thu được 12 gam kết tủa trắng. Hãy tính nồng độ mol/lít của dung dịch Ca(OH)2.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Bài 7. Sục 3,36 lít SO2 (đktc) vào V ml dung dịch KOH 2M ta thu được 15,8 gam K2SO3. Hãy tính V.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Bài 8. Sục V lít khí CO2 (đltc) vào 4 lít dung dịch A chứa NaOH 0,05M và Ba(OH)2 0,02M ta tu được 5,91 gam kết tủa.

1. Hãy tính V.

2. Tính thể tích dung dịch A tối thiểu để hấp thụ hết V lít khí CO2 nói trên.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Bài 9. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 5 lít dung dịch A chứa KOH 0,08M và Ca(OH)2 0,02M ta thu được 6 gam kết tủa. Hãy tính V.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Bài 10. Sục V lít khí CO2 vào 5 lít dung dịch A chứa Ca(OH)2 0,01M và KOH 0,04M ta thu được 5 gam kết tủa trắng và dung dịch B.

a.Tính V (đktc).

b. Nếu  cô cạn dung dịch B ta chỉ thu được 16,9 gam muối, hãy xác định V.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.