Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 4:23:10 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề các dạng toán khó(Thuộc C.5)
Bài 2. Bài tập tự luận dạng 1
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

Bài 2: BÀI TOÁN TỰ LUẬN DẠNG 1

Bài tập 1

Bài 1. Tính số mol các chất sau phản ứng khi ta cho :
      a. 200ml dung dịch H3PO4 0,5M tác dụng với 7,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M.
      b. 400 ml dung dịch H3PO4 0,8M tác dụng với 500ml dung dịch KOH 1M.
      c. 300ml dung dịch H3PO4 0,6M tác dụng với 180 ml dung dịch KOH 2M.
      d. 300ml dung dịch H3PO4 0,2M tác dụng với Ba(OH)2 dư.
      e. 400 ml dung dịch NH3 2M tác dụng với dung dịch H3PO4 dư.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Bài 2. Cho 1,42 gam P2O5 vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,012M. Tính khối lượng muối tạo ra sau phản ứng .


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Bài 3. Cho  39,2 gam H3PO4 tác dụng với dung dịch có chứa 44 gam NaOH. Hỏi phản ứng tạo ra muối gì? Tính khối lượng mỗi muối thu được. (Đề thi ĐHY-Dược).


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Bài 4. Cho 400 ml dung dịch H3PO4 0,5M tác dụng với V ml dung dịch NaOH 2M ta thu được dung dịch hai muối có tỉ lệ về số mol là 2 : 3 theo chiều tăng dần của khối lượng phân tử muối. Hãy tính V.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Bài 5. Cho dung dịch H3PO4 tác dụng với dung dịch NaOH, sau phản ứng trong dung dịch còn chứa hai chất thì hai chất đó có thể là:

a.     NaH2PO4 và H3PO4.

b.    NaH2PO4 và Na2HPO4.

c.     Na3PO4 và NaOH.

d.    Na2HPO4  và Na3PO4.

e.     Tất cả đều có thể đúng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.