Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/22/2019 1:41:50 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C 5. Phản ứng không oxi hóa khử
Bài 2. Bài tập trắc nghiệm sự điện li.
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

Bài 2: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỰ ĐIỆN LY

Củng cố các kiến thức đã học trong bài sự điện li để giải nhanh, chính xác các câu hỏi trắc nghiệm.

Bài tập 1

Câu 1. Tìm phát biểu đúng:
A. Chất điện li mạnh là những chất phân li hoàn toàn thành ion.
B. Chất điện li yếu là chất phân li không hoàn toàn.
C. Ở cùng một nhiệt độ và cùng một nồng độ mol/ lít, chất điện li càng mạnh thì sự phân li thành ion càng hoàn toàn.
D. Tất cả đều đúng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Các phát biểu sau đúng hay sai?
1. Sự điện li không phải là một biến đổi hóa học vì khi nguyên nhân làm phân li không còn nữa thì chất điện li trở về trạng thái phân tử như ban đầu.
2. Sự điện li là một hiện tượng hóa học vì có sự biến đổi từ phân tử thành ion
3. Sự điện phân là một quá trình điện hóa vì do tác dụng của lực điện trường làm xảy ra các bán phản ứng oxy hóa và bán phản ứng khử tại anot và catot của bình điện phân.
4. Dòng điện không đổi một chiều như một dòng nước đã làm cho các ion trong dung dịch chất điện li “trôi theo “ chiều dòng điện.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3 Câu 3. Cho dung dịch chứa đồng thời hai chất NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,02M thì nồng độ mol/lít của ion OH-, Na+ và Ba2+ theo thứ tự là :
           A. 0,12M, 0,1M và 0,02M.                      B. 0,14M, 0,1M và 0,02M.

           C. 0,14M, 0,1M và 0,04M.                      D. Tất cả đều sai.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4 Câu 4. Cho dung dịch chứa đồng thời hai chất Na2SO4 0,5M và NaCl 0,1M thì nồng độ mol/ lít của các ion Na+, SO42- và Cl- theo thứ tự là:
                    A. 1,1M, 0,5M và 0,1M.                                B. 0,6M, 0,5M 0,2M.
                      C. 0,6M, 0,5M và 0,1M.                               D. Tất cả đều sai.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5 Câu 5. Số mol ion H+ chứa trong 250 ml dung dịch chứa HCl 0,2M và H2SO4 0,1M là (giả sử độ điện li của các axit = 100%)
              A. 0,2 mol.                B. 0,1 mol.                  C. 0,25 mol.                  D. 1 mol.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6 Câu 6. Ở 25 oC dung dịch CH3COOH 1M có độ điện li α = 1%. Số mol ion H+ tự do chứa trong 200 ml dung dịch axit trên là:
            A. 0,001 mol.            B. 0,004 mol.              C. 0,002 mol.               D. Một đáp số khác.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7
Câu 7. Ở 25oC, dung dịch 2M của các chất
a)HCOOH, b)CH3COOH, c)Cl- CH2-COOH, d)Br-CH2-COOH,e)C6H5-OH
được sắp xếp theo độ điện li tăng dần như sau:

            
A. b < e < a < d < c.                              B. e < b < a < d < c.
            C. e < b < c < a < d.                              D. a < b < c < d < e

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.