Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:33:12 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C1: Tính chất CB HHĐN & ĐL TP không đổi
Bài 2. BT Trắc nghiệm HH đồng nhất
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

Bài 2: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
ÁP DỤNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA HỖN HỢP ĐỒNG NHẤT

Nội dung:

10 câu hỏi trắc nghiệm (có nhiều câu được rút ra từ các đề thi đại học- cao đẳng).

      -       Giúp các em lựa chọn một cách khôn ngoan các giá trị m, n, V để có thể trả lời mỗi câu hỏi chưa đến 2 phút.

      -       Biến các bài tập xác định nồng độ %, nồng độ mol/lít, nồng độ pH hay tính hiệu suất phản ứng trở nên đơn giả và chính xác.

Bài tập 1

Câu 1. Trộn V ml dung dịch NaOH 0.01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch X. pH của X là:
        A. 4.                       B. 3.                     C. 2.                   D. 1.   (Đề thi TSĐH khối A 2008 –câu 28)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2 Câu 2. Trộn Vml dung dịch NaOH  2M  với 3V ml dung dịch NaOH 1M được 4V ml dung dịch NaOH có nồng độ mol/ lít là:
       A. 1,25M.                      B. 2,5M.                        C. 1,5M.                        D. Một kết quả khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05 M và HCl 0,1 M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được dung dịch X. pH của dung dịch X là
    A.1,2.                   B. 1,0.                   C. 12,8.                  D. 13.             
(Đề thi tuyển sinh khối A -2009)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Cho m gam dung dịch NaCl 20% trộn với 200 gam dung dịch NaCl 10% ta được dung dịch mới có nồng độ 15%. Giá trị của m là:
      A. 100 gam.                 B. 300 gam.                C. 200 gam.                D. 40 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5 Câu 5. Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 với 100 ml dung dịch NaOH a mol/l thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là:
       A. 0,15.                    B. 0,30.                         C. 0,03.                   D. 0,12.  (Câu 28 đề thi TSĐH khối B 2008)

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Trong bình kín thể tích không đổi, chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9 độ C và 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có CTPT là:
        A. C2H4O2.             B. CH2O2.                                            C. C3H6O2.                    D. C4H8O2.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Khi hòa tan hydroxid kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%, kim loại M là:  (cho H =1, O = 16, S = 32)
           A. Fe.                 B. Zn.                        C. Cu.                   D. Mg.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. (Hệ quả 2) Hỗn hợp bột X chứa Al và FexOy. Cho 24 gam X tham gia phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn ta thu được m gam chất rán Y. Nghiền Y thành bột mịn  rồi chia làm hai phần:

-          Phần 1 hoàn tan trong dung dịch NaOH dư thấy bay ra 2,24 lít khí (đktc);

-          Phần 2 hòa tan trong dung dịch KOH dư thấy bay ra 1,12 lít khí (đktc).

Khối lượng m1 của phần 1 là:
    A. 8 gam.                  B. 12 gam.                 C . 16 gam.                   D. 15 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Hỗn hợp A gồm hai hidrocacbon C2H4 và C3H8  có tỉ khối so với H2 bằng 18,8.
1.Phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của C2H4 là:
     A. 40%, 33,33%.         B. 60% và 66,67%.             C. 50% và 60%.             D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. (Hệ quả 2)
Chia hỗn hợp X gồm các hidrocacbon  thành hai phần: Phần II gấp 3 phần I. Đốt cháy hoàn toàn phần I thu được 2,912 lít khí CO2 (dktc) và 2,88 gam H2O.
Đốt cháy hoàn toàn phần II và cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch  KOH dư thì  khối lượng bình tăng m gam và tiêu tốn một thể tích V khí O2 (đktc). Giá trị của m và V là:
      A. 88 gam và V = 141,12 lít.                         B. 25,8 gam và V = 14,112 lít.
      C .12,9 gam và V = 28,224 lít.                      D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: