Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 5:46:15 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C1: Tính chất CB HHĐN & ĐL TP không đổi
Bài 6: BT Trắc nghiệm HHDN và TP không đổi
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

Bài 6: BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I

Nội dung:

***  Vận dụng kiến thức vừa học ở chương này để làm bài tập.

***  Giải chính xác – nhanh (dưới 2 phút/ 1 câu) các câu hỏi trắc nghiệm k.

Bài tập 1

Câu 1. Cho m gam oxit kim loại tan trong V ml dung dịch HCl 2,19% vừa đủ thu được dung dịch muối có nồng độ 2,64 %. Công thức của oxit kim loại là:
    
A. CuO.                     B. Fe2O3.                        C. ZnO.                             D. Al2O3.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Cho a gam muối cacbonat kim loại tan hoàn toàn trong b gam dung dịch H2SO4, nồng độ 9,8% và đã lấy dư 16% so với lượng cần thiết, thì thu được dung dịch chứa 10% muối. Công thức của muối cacbonat ban đầu là :
          
A. MgCO3.         B. CaCO3.    C. Na2CO3.      D. K2CO3.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3 Câu 3. Muốn pha V lít dung dịch rượu etylic 90% khối lượng riêng D = 0,818g/ml, phải dùng V1 lít nước cất (D = 1g/ml) và V2 lít rượu etylic nguyên chất (D = 0,789g/ml). Hệ thức giữa V, V1, V2:
       A. V = V1 + V2.             B. V < V1+ V2.              C. V > V1+ V2.              D. V = 2V1 + 3V2.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Hòa tan m gam một oxit kim loại hoá trị n cần b gam dung dịch H2SO4 12,25%, sau p/ư thu được dung dịch muối có nồng độ 15,36%. Tên kim loại là:
       A. Al.                 B. Cr.                 C.  Fe.               D. Zn.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn m (gam) chất hữu cơ A thì thu được a gam CO2 và b gam H2O. Biết  3a = 11b và 7m = 3(a+b). Cho tỉ khối của A so với không khí d < 3. Công thức phân tử của A là:
   
          A. C2H6O.           B. C3H8O3.            C. C3H4O2.           D. C4H10O.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn a gam chất hữu cơ X chỉ sinh ra p gam CO2 và q gam H2O. Biết rằng p = 22a/15, q = 3a/5 và 3,6 gam X có thể tích bằng thể tích của 1,76 gam CO2 đo ở cùng điều kiện. CTPT của X là:
      A. C3H6O3.               B. C3H4O2.                C. C2H4O2.            D. C4H10O.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Phân tích a gam chất hữu cơ Y thu được m gam CO2 và n gam H2O. Biết m = 22n/9, a = 15(m+n) : 31 và tỉ khối của A so với không khí là d, với 2 < d < 3. CTPT của Y là:
        A. CH4O.             B. C3H6O2.            C. C4H10O.           D.C2H4O2.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: