Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:30:51 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề các dạng toán khó(Thuộc C.5)
Bài 12. Bài tập trắc nghiệm các dạng toán khó
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:
Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm.
Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.
Bài tập 1

Câu 1. Cho 500 ml dung dịch X chứa hai chất  NaOH 1M và Ca(OH)2 0,05M Dung dịch này có  thể hấp thụ nhiều nhất V lít khí CO2 (ở đktc) là:
      A. 22,4 lít.                   B. 12,32 lít.                 C. 11,2 lít.                 D. 5,6 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Sục 4,48 lít khí CO2(đktc) vào 5 lít dung dịch Ca(OH)2 thì dung dịch hấp thụ vừa hết khí CO2 mà không có kết tủa . pH của dung dịch Ca(OH)2 là:
   A. 11,5.                B. 10,5.                C. 12,6.                 D. 8.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Thể tích V ít nhất của  dung dịch có pH = 12  để hấp thụ hết 2,24 lít hỗn hợp  khí X gồm SO2 và CO2 (đktc) là:
      A. 10 lít.                B. 1,5 lít.               C. 2 lít.               D. 20 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,03M, ta thu được 10 gam kết tủa trắng thì giá trị của V là:
       A. 4,48 lít.               B. 2,24 lít.             C. 6,72 lít.               D. 2,24 lít hay 6,72 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Rót V ml dung dịch NaOH 2M vào 300 ml dung dịch AlCl3 0,5M ta thu được một kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì được 10,2 gam chất rắn. Giá trị của V là:
        A. 150 ml.               B. 200 ml.              C. 100 ml.              D.150 ml hay 250 ml.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Rót 500 ml dung dịch HCl b mol/l vào 200 ml dung dịch NaAlO2 2M và NaOH 0,5 M ta thu được một kết tủa nặng 19,5 gam. Giá trị của b là:
    A. 0,5M và 1,7M.                         B. 0,5M và 1,9M.
    C. 0,7M và 1,9M.                         D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Rót 400ml dung dịch KOH vào 300 ml dung dịch ZnSO4 1M, ta thu được một kết tủa đem nung đến khối lương không đổi thì thu được 8,1 gam chất rắn. Nồng độ mol của dung dịch KOH là:
    A. 5,5M.              B. 2,2M.               C. 0,5M hay 2,5M.               D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Cho V ml dung dịch AlCl3 0,5M tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 2M ta thu được kết tủa keo nặng 15,6 gam. Giá trị của V là:

    A. 200 ml.               B. 500ml.                C. 300 ml.               D. 100 ml.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.