Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:29:41 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C 5. Phản ứng không oxi hóa khử
Bài 4. Bài tập trắc nghiệm axit, bazo và muối
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

 Bài 4: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI

Bài tập 1
Câu 1. Các phương trình phân tử nào sau đây đều có phương trình ion thu gọn: H+   +   OH-  → H2O
            A. HNO3  + Ba(OH)2 

            B. H2SO4  +  KOH     

            C. HCl +  Ca(OH)2     

            D. Cả ba phương trình A, B, C.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Các phương trình phân tử nào sau đây cũng có bản chất là H+ + OH- → H2O

A. H2ZnO2  +  2KOH       →   K2ZnO2  + 2H2O

B. Al(OH)3 +  3HCl         →   AlCl3  + 3H2O

C. HAlO2.H2O  + NaOH  → NaAlO2  + 2H2O

D. Cả ba phương trình trên.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Phương trình ion thu gọn giúp ta

A. Học ít nhưng biết nhiều.

B. Làm nổi bật bản chất ion của phản ứng.

C. Có nhiều sai sót khi làm toán hoá.

D. Cả A và B.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Thể tích dung dịch NaOH 2M và KOH 0,5M cần dùng để trung hoà 200 ml dung dịch H2SO4 0,5M và HCl 1,5M là

A. 300ml.               B. 100ml.               C. 200ml.              D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5
Câu 5. Thể tích dung dịch NaOH 0,1M và Ca(OH)2 0,02M nhỏ nhất để hấp thụ hết 3,136 lít khí CO2(đktc) là

A. 1lít.                    B. 2 lít.                C. 1,5 lít.                 D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Hoà tan hết m gam Fe3O4, ta phải dùng 200ml dung dịch H2SO4 1,2M đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết thì giá trị của m là

A. 11,6 gam.                 B. 5,8 gam                C. 2,9 gam.            D. Một kết quả khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Cho 200ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 150 ml dung dịch H3PO4 0,5 M thì sau phản ứng trong dung dịch có chứa

A. NaH2PO4 và H3PO4 dư.                      B. Na2HPO4 và Na3PO4.

C. NaH2PO4                                            D. Na3PO4 và NaOH dư.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Sục 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào V lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M ta thu được 4 gam kết tủa trắng thì thể tích V bằng

      A. 3,5 lít.                  B. 7 lít.                   C. 0,7 lít.                 D. Một kết quả khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9 Câu 9. Cho dung dịch H3PO4 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2, nếu sau phản ứng có hai chất thì hai chất đó có thể là:
             A. CaHPO4 và H3PO4 dư.                              B. Ca3(PO4)2 và Ca(OH)2 dư.

C. Ca(H2PO4)2 và Ca3(PO4)2.                               D. CaHPO4 và Ca(OH)2 dư.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.