Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:31:59 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C4. Phương pháp tương đương
Bài 7: BT tổng kết chương
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

BÀI 7: BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG
PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG ĐƯƠNG

*** Một số câu hỏi trắc nghiệm giải theo phương pháp tương đương trong các đề thi Tuyển sinh ĐH đã được ra trong các năm 2007-2010

Bài tập 1

Câu 1 (Đề thi 2007). Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol : 1 : 1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam CH3CH2OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp ester (hiệu suất của các phản ứng ester hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O =16)

A. 10,12.               B. 16,20.                   C. 6,48.          D. 8,10.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glycerol (glycerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là (cho C =12, H = 1 và O = 16)

A. C15H31COOH và C17H35COOH.                                 B. C17H33COOH và C17H35COOH.

C. C17H35COOH và C17H33COOH.                                 D. C17H33COOH và C15H31COOH.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3 (Đề thi 2007) Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở hai chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA(phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại đó là (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137)

A. Be và Mg.                    B. Mg và Ca.                   C. Ca và Sr.                  D. Sr và Ba.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 7,4.               B. 9,2.              C. 7,8.           D. 8,8.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:

A. 20,40 gam.           B. 16,80 gam.              C. 18,96 gam.             D. 18,60 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hidrocarbon vào bình đựng dung dịch brom dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. CTPT của hai hidrocacbon là (các thể tích khí đều đo ở đktc).

A. CH4 và C2H4.            B. CH4 và C3H4.            C. CH4 và C3H6.               D. C2H6 và C3H6


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.