Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/31/2020 3:36:08 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chuyên đề các dạng toán khó(Thuộc C.5)
Bài 10. Bài tập tự luận dạng 4
Số phần: 7 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:
Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm.
Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.
Bài tập 1

Bài 1. Tính nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch sau phản ứng khi ta cho :

a. 200 ml dung dịch NaOH 1,8M tác dụng với 300 ml dung dịch AlCl3 0,5M và HCl 1M.

b. 400 ml dung dịch HCl 0,5M tác dụng với 100 ml dung dịch NaAlO2 0,08M và NaOH 0,1M.

c. 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M tác dung với 100 ml dung dịch  Al2(SO4)3 0,01M và H2SO4 0,02M.

d. 100 ml dung dịch Ba(AlO2)2 0,25M và Ba(OH)2 0,02M tác dụng với 150 ml dung dịch H2SO4 0,4M.

e. 200 ml dung dịch KAlO2 1M tác dụng với 300 ml dung dịch HCl 2M.

f. 300 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M tác dụng với 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Bài 2. Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,8M ta thu được một kết tủa keo A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được 10,2 gam chất rắn. Tính V .


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Bài 3. Cho 250 ml dung dịch AlCl3 tác dụng với 400ml dung dịch NaOH 3M ta thu được một kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì được 15,3 gam chất rắn.
    a. Hãy tính nồng độ mol/l của dung dịch AlCl3.
    b. Tính thể tích dung dịch NaOH để thu được kết tủa lớn nhất và thể tích dung dịch NaOH nhỏ nhất ta phải cho vào 250 ml dung dịch AlCl3 để không có kết tủa.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Bài 4. Rót 300ml dung dịch A gồm KAlO2 0,8M và KOH 0,2M vào V ml dung dịch H2SO4 0,5M. Ta thu được kết tủa B. Nung B đến khối lượng không đổi thì được 10,2 gam chất rắn.
a. Tính V.
b. Tính thể tích V để ta thu được lượng kết tủa lớn nhất và thể tích V nhỏ nhất để không có kết tủa.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Bài 5. Dung dịch A chứa AlCl3 0,5M  Cho V ml dung dịch A tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 2M ta thu được 3,9 gam kết tủa keo .
a. Hãy tính V.
b. Tính thể tích dung dịch NaOH cần dùng để khi cho vào A ta thu được lượng kết tủa lớn nhất.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Bài 6. Cho 500 ml dung dịch NaAlO2 tác dụng với 300 ml dung dịch H2SO4 2M ta thu được một kết tủa A. Nung A đến khối lượng không đổi thì được 20,4 gam chất rắn.
a. Tính nồng độ mol/ lít của dung dịch NaAlO2.
b. Tính thể tích dung dịch H2SO4 ít nhất phải rót vào dung dịch NaAlO2 nói trên để không thu được kết tủa và tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.