Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 7:27:09 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C1: Tính chất CB HHĐN & ĐL TP không đổi
Bài 4. BT áp dụng HHDN và TP không đổi
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

BÀI 4: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA HỖN HỢP ĐỒNG NHẤT
VÀ ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI

Nhấn mạnh:

- Theo tính chất cơ bản của hỗn hợp và định luật thành phần không đổi thì ta có thể tự ý chọn (một cách khôn ngoan) khối lượng m, số mol n hay thể tích V của hỗn hợp hay hợp chất để xác định các loại thành phần %, các loại nồng độ dung dịch hay xác định CTPT của hợp chất.

- Giải nhanh các bài tập trắc nghiệm và tự luận

BÀI 4:LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA HỖN HỢP ĐỒNG NHẤT
VÀ ĐỊNH LUẬT THÀNH PHẦN KHÔNG ĐỔI

Nhấn mạnh: Theo tính chất cơ bản của hỗn hợp và định luật thành phần không đổi thì ta có thể tự ý chọn (một cách khôn ngoan) khối lượng m, số mol n hay thể tích V của hỗn hợp hay hợp chất để xác định các loại thành phần %, các loại nồng độ dung dịch hay xác định CTPT của hợp chất.

Các đề thi tuyển sinh Đại Học sau sẽ cho ta hiểu thêm về việc tự ý chọn m, n, V 


Bài tập 1

Bài 1. Hỗn hợp X gồm Natri và Al. Cho m gam X vào một lượng dư  nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho  m gam X vào dung dịch NaOH dư thì thoát ra 1,75V lít khí ( biết thể tích khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất).
Thành phần % theo khối lượng của Natri trong X là:

A. 39,87%;               B. 77,31% ;                C. 49,87%;                D. 29,87%. (Đề thi vào ĐH năm 2007)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Bài 2: Một hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A và B có khối lượng  a gam.Nếu  đem đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 132a/41 gam CO2 và 45a/41  gam H2O. Nếu thêm vào X một nửa lượng A có trong X rồi mới đem đốt cháy hoàn tòan thì thu được  165a/41  gam CO2 và 60,75a/41  gam H2O.
1. Tìm công thức phân tử của A, B và tính phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp. Cho biết X không làm mất màu dung dịch nước Brom.
2. Nếu đem trộn  b gam một hiđrocacbon D với X rồi đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được 143a/41  gam CO2 và 49,5a/41  gam H2O. Hãy cho biết D thuộc dãy đồng đẳng nào. Tính b khi cho  a = 24,6 gam ( Đề thi vào Đại Học năm 1994)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn  m gam rượu  A rồi cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ vào bình đựng dung dịch  Ca(OH)2  thấy khối lượng bình tăng lên p gam và có t gam kết tủa trắng. Hãy xác định công thức phân tử,viết công thức câú tạo và đọc tên rượu A. Biết rằng  p = 0,71t  và t = (m+p)/1,02. ( Đại học Kiến trúc xây dưng 1995)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: