Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chuyên Đề Toán THPT
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/13/2019 6:28:39 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chuyên đề Toán Trung Học Phổ Thông
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Tam thức bậc hai và những vấn đề liên quan
Bài tập áp dụng
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de toan
Đánh giá bài giảng:

BÀI TẬP ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ THUẬN VỀ TAM THỨC BẬC HAI

Giới thiệu: bài giảng bao gồm các bài tập áp dụng định lý thuận về dấu tam thức bậc hai để giải một số bài toán bất phương trình. Qua bài giảng này, các bạn sẽ biết được phương giải bài tập bất phương trình bậc hai và một số chú ý về dạng toán này.

Định lý thuận về dấu tam thức bậc hai

Định lý: xét tam thức bậc hai: f(x) = ax2 + bx + c.

Gọi D =  b2 – 4ac

Ta có: Nếu D £0; tam thức f(x) cùng dấu với a hoặc bằng 0 với mọi giá trị của x

D < 0: f(x) cùng dấu với a  "x

D = 0: f(x) cùng dấu với a "x¹ -b/2a ; f(x) = 0 khi x = -b/2a

Nếu D > 0, f(x) = 0 có hai nghiệm x1, x2 và f(x) sẽ cùng dấu với a ngoài khoảng 2 nghiệm, f(x) trái dấu với a trong khoảng 2 nghiệm.
Áp dụng vào việc giải các phương trình bậc hai

Bài 1. Giải các bất phương trình sau:

a. x2 + 4x + 4 > 0

b. x2 + 4x + 4 ³ 0

c. 2x2 + 3x + 1 > 0

d. x2 + 4x + 4 < 0

Bài 2.

Bài 3: 

Bài 4. 

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.